image niet aanwezig in map.

Oorlogsmonumenten 2e Wereldoorlog in de gemeente Weert

Rumolduskapel Weert

De Rumolduskapel in Weert is een driezijdig, gesloten zaalkerkje uit de achttiende eeuw. In 1975 kocht de gemeente Weert de in verval geraakte kapel aan. Na een grondige restauratie kreeg de kapel de bestemming van gedachteniskapel. Ieder jaar op 4 mei vindt hier de Dodenherdenking in Weert plaats die georganiseerd wordt door het Comité Bevrijding en Herdenkingen van de gemeente Weert. Tijdens deze herdenking worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht en zij die hierna door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.

In de kapel staat een beeld, voorstellend een groep gevangenen die wordt gedeporteerd. Tevens zijn in de kapel marmeren tableaus en een bronzen gedenkplaat met daarop een crucifix aangebracht. De tableaus bevatten de namen van oorlogsslachtoffers, burgers en militairen afkomstig uit Weert.

De bronzen gedenkplaat herinnert aan de overval door de Sicherheitspolizei op de leiders van het Gewest Limburg van de Landelijke Onderduikorganisatie (LO). Vertegenwoordigers van de tien districten en de leden van de gewestelijke duikraad waren op 21 juni 1944 in het pensionaat Sint-Louis bijeen gekomen voor een vergadering.

De bronzen gedenkplaat hing aanvankelijk in het pensionaat Sint-Louis. Toen het pensionaat in werd afgebroken werd het door de broeders aan de Rumolduskapel geschonken waar het door de vertegenwoordigers van de LO, die de oorlog hadden overleefd plechtig werd onthuld.

In 2015 werden tijdens de Dodenherdenking op 4 mei op initiatief van het Comité Bevrijding en Herdenkingen een tweetal plaquettes onthuld. Deze plaquettes zijn geplaatst op de achterzijde van de kapel met daarop de namen van alle -bekende- slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en oorlogshandelingen hierna. De namen van deze slachtoffers worden middels het zogenaamde Dodenappel tijdens de Dodenherdenking herdacht.

bron: www.4en5mei.nl

Het Suffolkmonument

Het Suffolkmonument bestaat uit een witte zuil met daarop twee plaquettes. Een aan de voorzijde van de zuil en een op de schuin oplopende bovenzijde. Op de plaquette aan de voorzijde is het wapen van de gemeente Weert opgenomen. Op de bovenste plaquette staat het embleem van het Suffolkregiment afgebeeld met hierop de tekst: “In grateful memory of the British Suffolk Regiment liberators of Weert 22 september 1944”. (In dankbare herinnering aan het Britse Suffolk Regiment bevrijders van Weert 22 september 1944).

Ieder jaar, op 22 september wordt er door het Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd bij het Suffolkmonument waarbij de bevrijding van Weert wordt herdacht.

Het monument, dat geadopteerd is door de Montessorischool Weert, is opgericht ter vervanging van een eerdere gedenkplaat die jarenlang op de muur van het dienstgebouw van de Stadsbrug bevestigd was en is onthuld op 19 september 2002 in aanwezigheid van veteranen van het Suffolkregiment. In 2020 werd de gedenkplaat op het initiatief van het Comité Bevrijding en Herdenkingen door de gemeente Weert gerenoveerd.

bron: www.4en5mei.nl

Plaquette Frans Snijders NS-station Weert

De plaquette in het NS-station te Weert is uitgevoerd in brons en werd op 28 april 1948 onthuld. De gedenkplaat is 40 centimeter hoog en 60 centimeter breed. De tekst op de plaquette luidt:

‘1940 – 1945

TER GEDACHTENIS AAN

DEN GEVALLENE

JOHAN F. SNIJDERS’.


Onder de naam is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De naam van het omgekomen personeelslid staat ook vermeld op het ‘Monument voor het Gevallen Spoorwegpersoneel‘ te Utrecht. Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.


Frans Snijders was rechercheur bij de spoorwegpolitie en verspreidde illegale bladen als ‘Trouw’, ‘De Stem’ en ‘Je Maintiendrai’. Bovendien was hij koerier van de Landelijke Onderduikorganisatie (LO). Op 20 juli 1944 werd hij in een wachtkamer van het station in Eindhoven, nadat hij door een onbekende was aangewezen, gearresteerd. Hij kwam in kamp Vught terecht, waar hij op 5 september 1944 werd gefussilleerd.

bron: www.4en5mei.nl

Het Halifaxmonument

Op initiatief van Wesley Haex, werd in 2009 Het 'Halifax-monument' opgericht.

Het is een bakstenen gedenksteen met twee ingemetselde plaquettes. Aan de voorzijde is een donker granieten plaquette aangebracht. Op het schuine vlak van het monument is tevens een donker granieten plaquette aangebracht.

Het 'Halifax-monument' in staat op de hoek Castertweg/Maaseikerweg te Weert. Dit is nabij de plek waar het Halifax toestel op 23 september 1944 neerstortte. De tekst op de plaquette aan de voorzijde van het monument luidt:

“Nobody unprepared”
“Niemand onvoorbereid“`

De tekst op de plaquette aan de bovenzijde van het monument luidt:
“Ter herinnering aan de Halifax MK III, Serienummer MZ 763 EY-S, 78 Squadron “Preston’s Own”, die om 22.05 uur op 23 september 1944 in deze omgeving neerstortte.

In memory of the Halifax MK III, Serialnumber MZ 763 EY-S, 78 SQUADRON “Preston’s Own” that crashed in this area at 10.05 P.M. on 23 September 1944.

We remember them
- F/O. John 'Johnny' Stewart Richardson Swanson KIA
- SGT. Alistair ‘Jock’ Campbell KIA
- F/O William Thomas Grew KIA
- SGT. Robert 'Bobbie' Lawrence Nutbrown KIA
- F/SGT. Albert T. 'Curley' Barnes POW
- SGT. John 'Yorkey' S. Bennet ESC
- SGT. Pierre Davreux alias Louis Robert ESC”


Na de oprichting van het monument is er zeer goede band ontstaan met de zoon van piloot John S.R. Swanson, de heer John Swanson. Dit heeft er toe geleid dat hij op verschillende momenten, tijdens formele herdenkingen, schoolbezoeken en middels deelname aan de zogenaamde “Fakkelestafette” het Halifaxverhaal heeft verteld en aandacht heeft gevraagd voor de begrippen vrijheid en democratie. Het Halifaxmonument is geadopteerd door basisschool St. Joannes in Tungelroy.

bron: www.4en5mei.nl

Het Vredesmonument

Het vredesmonument in Stramproy, gemeente Weert, is een natuurstenen beeld van een staande vrouwenfiguur met een kroontje op haar hoofd, een duif in haar linkerhand en een scepter in haar rechterhand. Het beeld is geplaatst op een half ingemetselde zuil. Dit voorwerp is afkomstig uit de in 1922 afgebroken Sint-Willibrorduskerk. Aan weerszijden van de sculptuur staan twee gemetselde gedenkstenen met gedenkplaat. De vrouwenfiguur verbeeldt “De Koningin van de Vrede”. De duif staat symbool voor de vrede.

De tekst op de linker gedenkplaat luidt:

“Voor hen die vielen
W. Peeters   H. Kirkels
 13-11-42       4-4-44
J. Vranken
  9-12-44
H. Kwaspen en H. Leijssen
  5-5-48           22-9-48
Uit dankbaarheid voor hen
Die behouden terugkeerden”

De tekst op de rechter gedenkplaat luidt:
“Stramproy
  bevrijd
  22-9-44
Brigade Piron”

In 1988 werd bij het monument de sierbestrating van klinkers en stenen in verschillende kleuren aangelegd. In deze constructie zijn tralies van een gevangenis en een open hek te ontwaren, waardoor mensen de vrijheid tegemoet gaan. Links is een gebroken balk te zien, die de ineenstorting van het Derde Rijk voorstelt.

In 2015 is het monument verplaatst van de oorspronkelijke locatie op de hoek Julianastraat/Wilhelminastraat naar het begin van het plantsoen omdat op de oude locatie een verkeersrotonde werd aangelegd. Het monument is nu geplaatst in de hoek van de Prins Bernardstraat, de Prinses Beatrixstraat en de Sint Willibrordusstraat.

Het Vredesmonument in Stramproy (gemeente Weert) is opgericht ter nagedachtenis aan vijf medeburgers die in de Tweede Wereldoorlog of tijdens de strijd in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Tevens herinnert het aan de bevrijding van het dorp op 22 september 1944 en het herwinnen van vrijheid en vrede. Het monument is geadopteerd door de basisscholen in Stramproy.

Op initiatief van de Dorpsraad worden ieder jaar op 4 mei alle militaire en burgerslachtoffers van de oorlogen en vredesoperaties vanaf het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Stramproy herdacht.

bron: www.4en5mei.nl

Het oorlogsmonument in Altweerterheide

Het oorlogsmonument in Altweerterheide, gemeente Weert, is een overdekte zuil met aan weerszijden een plaquette. Hierop is informatie over de vliegtuigcrash van 30 november 1944 aangebracht. Het monument, een initiatief van de dorpsraad van Altweerterheide werd op 5 mei 2007 onthuld. Het is opgericht ter nagedachtenis aan veertien geallieerde vliegeniers die tijdens een vliegtuigcrash op 30 november 1944 om het leven zijn gekomen.

Op 30 november 1944 waren twee geallieerde Halifax bommenwerpers met hun bommenlast onderweg naar Duisburg in het Ruhrgebied. Ze maakten deel uit van een vloot van 567 vliegtuigen, die deel namen aan een luchtaanval op Duisburg. De twee Halifax bommenwerpers waren afkomstig van het 578ste en 429ste squadron van de basis Burn Yorks en Leemings Yorks in Engeland. De toestellen kwamen met elkaar in botsing in het Nederlandse luchtruim. Er volgde een grote explosie. De brokstukken van de twee bommenwerpers kwamen verspreid neer in de omgeving van Weert. Grote delen van de toestellen kwamen terecht in een weiland ten westen van het kerkdorp Altweerterheide. Alle veertien bemanningsleden kwamen om het leven tijdens de vliegtuigcrash.

De oprichting van het monument was een initiatief van de dorpsraad van Altweerterheide, op verzoek van enkele inwoners van het dorp. Onder hen waren ooggetuigen van de vliegtuigcrash.

Onthulling
Het monument is onthuld op 5 mei 2007 in aanwezigheid van enkele familieleden van de omgekomen bemanningsleden.

bron: www.4en5mei.nl
web-design:
artvertisement