image niet aanwezig in map.

Doneren    Als u, als particulier en/of als bedrijf, ook het belang van vrede, vrijheid en veiligheid onderschrijft en initiatieven en activiteiten van de Stichting 4 en 5 mei als donateur -financieel- wilt ondersteunen dan kan dit op drie manieren:
  1. Een gewone gift: u mag het bedrag van de gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Er geldt wel een drempel en een maximum. De drempel is 1% van drempelinkomen met een minimum van € 60 en er geldt een maximum van 10% van drempelinkomen.
    Bij een inkomen boven de € 68.500 is het aftrektarief gemaximeerd tot 40%

  2. Een periodieke gift: u mag het volledige bedrag van de gift aftrekken. Hiervoor moet een schenkingsovereenkomst opgesteld worden voor minimaal vijf jaar, uiterlijk eindigend bij overlijden. Als de in de schenkingsovereenkomst vermelde bijdrage eerder dan de minimaal verplichte vijf jaar eindigt, moet het belastingvoordeel met terugwerkende kracht worden terugbetaald aan de belastingdienst. Zodra de schenkingsovereenkomst door ons is ingevuld en geretourneerd, kunt u de giften aan ons aftrekken.

  3. Een dienst of een bijdrage in natura. Ook dit aanbod wordt door ons zeer gewaardeerd en helpt ons verder onze ambities en doelstellingen te verwezenlijken.
Desgewenst zullen wij, in geval van een financiële gift, uw naam en/of het logo van uw bedrijf vermelden op de pagina ‘Sponsors’ van onze website.

Wilt u ons anderszins helpen door diensten te verrichten of staat u ons met daad en raad bij dan vermelden wij uw naam en/of het logo van uw bedrijf op de pagina ‘Vrienden’.

Mocht u ons zowel in financieel opzicht als middels een dienst ondersteunen dan vermelden wij u en/of uw bedrijf, als dit op prijs wordt gesteld, vanzelfsprekend op beide pagina’s van onze website.
ANBI

Stichting 4 en 5 mei Weert is erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI) en als zodanig terug te vinden op het overzicht hiervan bij de Belastingdienst onder de volledige statutaire naam: Stichting 4 en 5 mei Weert.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer van de Stichting 4 en 5 mei Weert is 8576 65 856.

Voor de financiële verantwoording zie hier.

Gegevens Stichting 4 en 5 mei Weert
  1. p/a Maaslandlaan 142 6004 GH Weert
  2. KvK: 68961170
  3. RSIN nummer: 8576 65 856
  4. Rekeningnummer (IBAN): NL19 RABO 0374 0384 06


web-design:
artvertisement