image niet aanwezig in map.

Doelstelling

De Stichting 4 en 5 mei Weert stelt zich ten doel:
  • het ondersteunen en bevorderen van initiatieven met betrekking tot een herdenking op 4 mei in het kader van de Nationale Dodenherdenking, alsmede de herdenking van de bevrijding van Weert op 22 september en andere, door het bestuur als belangrijk beschouwde, herdenkingen. Een en ander met inachtneming van de daarvoor door het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de gemeentelijke overheid gegeven richtlijnen.

  • Het ondersteunen en stimuleren van initiatieven en activiteiten met betrekking tot een passende viering van 5 mei als Nationale Feestdag daaronder begrepen een en ander wat rechtstreeks of zijdelings hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  • Het ondersteunen en stimuleren van initiatieven die het belang van vrijheid en democratie van Nederland in het algemeen en de gemeente Weert in het bijzonder benadrukken.web-design:
artvertisement
Media-Click