image niet aanwezig in map.

Aanmelden voor een Adoptiegraf

In nauwe samenwerking met het Nederweerter “War Cemetery” bieden wij u als “Stichting 4 en 5 mei Weert” ook de mogelijkheid aan om een oorlogsgraf te adopteren.
Hier zijn strenge regels aan verbonden, zoals verder op deze pagina zijn aangegeven.

Of klik op deze link.

Adopteren van een graf:

Wenst u een oorlogsgraf te adopteren?
Dan dient u een aanvraagformulier in te vullen die u kunt downloaden als:
(Word-bestand) of (als een PDF-bestand).

Deze aanvraag dient u via uw mail als bijlage te verzenden naar:

Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen zal er met u contact gezocht worden.

Hoogachtend,

Het Bestuur
web-design: